Výsledky vyhľadávania

 1. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st Edition. Považská Bystrica : BCSS, 2018. online [74 s.]. ISBN 978-80-8154-236-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2017. online [80 s.]. ISBN 978-80-8154-208-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. CD-ROM [211 s.]. ISBN 978-80-225-4258-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník abstraktov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. CD-ROM [31 s.]. ISBN 978-80-225-4259-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2016) : proceedings of abstract : international scientific conference, june, 22-26, 2016, Dubrovnik, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2016. online [86 s.]. ISBN 978-80-8154-167-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Ekonomika a manažment podnikov 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-228-2284-8.
 7. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Herľany, 6.-8. apríl 2010 [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2966-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida [elektronický zdroj]. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3016-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří - HILL, Martin. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech [elektronický zdroj]. Praha : ACADEMIA, 2005. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. MOORE, David S. - MCCABE, George P. Introduction to the practice of statistics 4.0 : includes E.E.S.E.E. case studies [elektronický zdroj]. New York : Freeman, 2003. CD-ROM. ISBN 0-7167-9658-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]