Výsledky vyhľadávania

 1. ROSLING, Hans - ROSLING, Ola - ROSLINGOVÁ RÖNNLUNDOVÁ, Anna. Moc faktov : desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy - a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2019. 335 s. ISBN 978-80-222-0993-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SUNSTEIN, Cass R. #Republic : Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton : Princeton University Press, 2018. 316 s. ISBN 978-0-691-18090-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Reviewer: Oľga Gyárfášová. Bratislava : Institute for Public Affairs ; Praha : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. online 267 s. ISBN 978-80-89345-72-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce postpravdivým světem. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2018. 189 s. ISBN 978-80-271-0716-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. European Commission. Správa o stave Únie 2017 : Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie : 13. september 2017. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 125 s. ISBN 978-92-79-71055-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úvod do sociológie. Recenzenti: František Škvrnda, Ľudmila Mistríková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 124 s. [7,11 AH]. ISBN 978-80-225-4370-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 7. LARSON, Jonathan L. Kritické myslenie v slovenskej postsocialistickej spoločnosti. Preklad: Eleonora Vallová. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2017. 237 s. ISBN 978-80-8101-957-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Britain alone! : the implications and consequences of United Kingdom exit from the EU. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer (Kluwer Law International), 2016. 347 s. European monograph series, Volume 96. ISBN 978-90-411-5832-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SARRAZIN, Thilo. Teror ctnosti : o hranicích názorové svobody v Německu. Přeložil: František Štícha. Praha : Academia, 2015. 333 s. XXI. století, sv. 35. ISBN 978-80-200-2468-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. CHAJDIAK, Jozef. Analýza dotazníkových údajov. Bratislava : STATIS, 2013. 108 s. VEGA 1/1164/12, VEGA 1/0335/13. ISBN 978-80-85659-76-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]