Výsledky vyhľadávania

 1. ROSLING, Hans - ROSLING, Ola - ROSLINGOVÁ RÖNNLUNDOVÁ, Anna. Moc faktov : desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy - a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2019. 335 s. ISBN 978-80-222-0993-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MARKOŠ, Ján. Sila rozumu v bláznivej dobe : manuál kritického myslenia : s doslovom Ondreja Gažoviča. 1. vydanie. Bratislava : N Press, 2019. 255 s. ISBN 978-80-99925-01-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Reviewer: Oľga Gyárfášová. Bratislava : Institute for Public Affairs ; Praha : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. online 267 s. ISBN 978-80-89345-72-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SUNSTEIN, Cass R. #Republic : Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton : Princeton University Press, 2018. 316 s. ISBN 978-0-691-18090-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce postpravdivým světem. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2018. 189 s. ISBN 978-80-271-0716-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LUKIANOFF, Greg - HAIDT, Jonathan. The Coddling of the American Mind : How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. New York : Penguin Press, 2018. 338 s. ISBN 9780735224896. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. European Commission. Správa o stave Únie 2017 : Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie : 13. september 2017. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 125 s. ISBN 978-92-79-71055-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LARSON, Jonathan L. Kritické myslenie v slovenskej postsocialistickej spoločnosti. Preklad: Eleonora Vallová. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2017. 237 s. ISBN 978-80-8101-957-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úvod do sociológie. Recenzenti: František Škvrnda, Ľudmila Mistríková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 124 s. [7,11 AH]. ISBN 978-80-225-4370-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 10. LUSTIG, Robert H. The Hacking of the American Mind : The Science Behind the Corporate Takeover of Our Bodies and Brains. New York : AVERY/Penguin Random House, 2017. 344 s. ISBN 9781101982587. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]