Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVEC, Jozef. Zamestnávanie cudzincov je jednoduchšie. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, marec-apríl 2019, roč. 15, č. 77, s. 38.
  článok

  článok

 2. BLANÁR, František. Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 21-34.
  článok

  článok

 3. HOMOLA, Ľubomír. Deväť najšastejších mýtov v recruitmente. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 9, s. 68-69.
  článok

  článok

 4. Jak řešit nedostatek uchazečů o práci? Náborem v zahraničí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 9, s. 12.
  článok

  článok

 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Európske sociálne projekty zamestnanosti. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 6, s. 51-54.
  článok

  článok

 6. FIĽA, Milan - JURÁŇOVÁ, Katarína. Human capital management: evaluation of selected unemployment aspects. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, no. 3-4, pp. 105-108 online.
  článok

  článok

 7. DÍTĚTOVÁ, Lucia. Systematické skvalitňovanie služieb zamestnanosti v Slovenskej republike v súlade s potrebami zamestnávateľských organizácií. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 61-68 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ĎURICOVÁ, Jitka. Proč (ne)zaměstnat absolventa? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 9, s. 32-33.
  článok

  článok

 9. HALBRŠTÁT, Jiří. Ako von zo začarovaného kruhu? In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, december 2014-január 2015, roč. 8, č. 12-1, (2014.
  článok

  článok

 10. EVANS, Michael. Měli by ste platit za executive assessment? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2013. ISSN 1212-690X, 2013, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok