Výsledky vyhľadávania

 1. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy za 2. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 75 s. Demografia a sociálna štatistika. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy za 3. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 75 s. Demografia a sociálna štatistika. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 261 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2202-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. Innovations in labour market policies : the australian way. Paris : OECD, 2001. 345 s. Employment. ISBN 92-64-18735-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. GARIBALDI, Pietro - MAURO, Paolo. Deconstructing job creation. Washington : International Monetary Fund, 1999. 41 s. IMF Working Paper, WP/99/109. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. OECD employment outlook : june 1999. Paris : OECD, 1999. 252 s. ISBN 92-64-17063-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Technology, productivity and job creation : highlights. Vol. 1. Paris : OECD, 1996. 25 s. The OECD jobs strategy. ISBN 92-64-14881-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]