Výsledky vyhľadávania

 1. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics with Calculus. 1st Edition. New York : W. W. Norton & Company, 2020. 762 s. ISBN 978-0-393-68993-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 2. CIMA Fundamentals of Business Economics (Subject BA1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 380 s. ISBN 978-1-78740-486-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. KRUGMAN, Paul - WELLS, Robin. Economics. 5th Edition. New York : Worth Publishers/Macmillan Learning, 2018. 985 s. ISBN 978-1-319-06660-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research. International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018. Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research : Proceedings of International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018, Jul 5, 2018 - Jul 7, 2018 (SGH Warsaw School of Economics). 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2018. online 560 s. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-030-02193-1. ISSN 2198-7246.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HOŘEJŠÍ, Bronislava et al. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 581 s. ISBN 978-80-7261-538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Economic Theory and Practice 2017 (ETAP 2017). International Scientific Conference. Economic Theory and Practice 2017 (ETAP 2017) : Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica, 3-4 Oct 2017. Volume 1. Reviewers: Peter Árendáš... [et. al]. 1. Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 704 s. ISBN 978-80-557-1424-0. ISSN 2585-9439. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017. 1st ed. Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. CD-ROM [677 s.]. ISBN 978-9928-149-43-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. NECHYBA, Thomas J. Microeconomics : an intuitive approach. 2nd ed. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 772 s. ISBN 978-1-305-11594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie : jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vydání. Praha : GRADA, 2017. 252 s. ISBN 978-80-271-0120-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]