Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 36  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003395 xcla^"
 1. KRNÁČOVÁ, Zdena. Využitie techník faktorovej analýzy pri modelovaní agroekosystémov. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. ISSN 1337-9453, 2023, roč. 27, č. 1, s. 4-21.
  článok

  článok

 2. NÉMETOVÁ, Zuzana. Matematické modelovanie zmien využitia územia pomocou fyzikálne založeného a empirického modelu na území Slovenska a Poľska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 5-6, s. 18-25.
  článok

  článok

 3. MUSAYEV, Orkhan. Econometric Analysis of Factors Influencing the Development of Small and Medium Enterprises: The Case of Azerbaijan. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2021. ISSN 2570-7434, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 35-50.
  článok

  článok

 4. COUFAL, Jan - BREZINA, Peter - TOBÍŠEK, Jiří. Soustavy lineárních rovnic v ekonomii. In Ekonomické listy : odborný časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2020. ISSN 1804-4166, 2020, roč. 11, č. 1-2, s. 41-48.
  článok

  článok

 5. SLEPECKÝ, Jaroslav. Economics of Disasters. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 123-129.
  článok

  článok

 6. ALEXY, Július - AMBROZY, Marián - LOKAJIČEK, Miloš V. Precision and causality in economics. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, pp. 4-9 online.
  článok

  článok

 7. LASCSÁKOVÁ, Marcela. The Analysis of advantages of using stock exchanges in numerical model within the commodity price forecasting. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 108–112 online. KEGA 072 TUKE-4/2014.
  článok

  článok

 8. ANDRÁŠIK, Ladislav. Ergodic axiom: the ontological mistakes in economics. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. ISSN 1338-4465, 2015, vol. 5, no. 1, s. 32-46.
  článok

  článok

 9. MACHÁČEK, Jaroslav. Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 20-33.
  článok

  článok

 10. HOUSER, Pavel. Boj o euro, žonglování s modely. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 0026-8720, Únor 2012, roč. 47, č. 2, s. 31-33.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.