Výsledky vyhľadávania

 1. KOUKAL, Pavel. Soutěžní compliance ve Spolkové republice Německo. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2019. ISSN 1804-1183, 2019, č. 2, s. 59-61.
  článok

  článok

 2. TURCZER, Petr. Bilaterální monopol a jeho vliv na tržní hodnotu nemovitostí. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 149-153.
  článok

  článok

 3. CHEN, You-Hua - NIE, Pu-Yan - YANG, Yong-Cong. Effects of corporate social responsibility on food safety. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 539-547.
  článok

  článok

 4. BUCCELLA, Domenico. (Local) Wage settings and (international) entry deterrence. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 2, pp. 170-187.
  článok

  článok

 5. KOVÁČ, Ján. Obry sa zmenšujú a menia nazeleno. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 4. júna 2015, roč. 25, č. 22, s. 16-17.
  článok

  článok

 6. DOLGOŠOVÁ, Alexandra. Competition policy and enforcement in China. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 1, s. 92-96.
  článok

  článok

 7. ANDRÁŠIK, Ladislav. Computational qualitative economics-using computational intelligence for andvanced learning of economics in knowledge society. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. ISSN 1338-4465, 2015, vol. 5, no. 2, s. 46-59.
  článok

  článok

 8. LEHUTA, Michal. Nobelova cena za boj proti veľkému biznisu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 23. októbra 20014, roč. 24, č. 42, (2014.
  článok

  článok

 9. BAČIŠIN, Vladimír. Pohľad médií na zmeny na energetickom trhu. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISBN 978-80-225-3685-1, s. 1-9 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MAJEROVÁ, Ingrid. Využití matematických metod v ekonomii na příkladu problémů nejméně rozvinutých zemí. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X, 2012, roč. 12, č. 1, s. 115-127.
  článok

  článok