Výsledky vyhľadávania

  1. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. HOŘEJŠÍ, Bronislava et al. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 581 s. ISBN 978-80-7261-538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. ACEMOGLU, Daron - LAIBSON, David - LIST, John A. Microeconomics. global edition. Harlow : PEARSON, 2016. 483 s. Always learning. ISBN 1-292-07957-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  4. PARKIN, Michael. Economics. 12th ed. Harlow : PEARSON, 2016. 822 s. ISBN 978-1-292-09450-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 9]
  5. FISHER, Ronald C. State and local public finance. 4th ed. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2016. xix, 721 s. ISBN 978-0-7656-4427-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. BESANKO, David A. - BRAEUTIGAM, Ronald R. - ROCKETT, Katharine. Microeconomics. 5th Edition. Singapore : John Wiley & Sons, 2015. 684 s. ISBN 978-1-118-71638-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  7. Modely rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 179 s. [10,18 AH]. ISBN 978-80-225-4035-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics : with Calculus. 1st Edition. New York : W. W. Norton & Company, 2014. 761 s. ISBN 978-0-393-12398-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 5, prezenčne 0]
  9. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics : with Calculus. 1st Edition. New York : W. W. Norton & Company, 2014. 761 s. ISBN 978-0-393-12398-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. PEPALL, Lynne - RICHARDS, Dan - NORMAN, George. Industrial Organization : Contemporary Theory and Empirical Applications. 5th Edition. Hoboken : Wiley, 2014. 709 s. ISBN 978-1-118-25030-3. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]