Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 180  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003508 xpca^"
 1. VOJTASOVÁ, Mária - SOLEJ, Rastislav. Econometrics and Gender: Do Women Score Better in Econometrics? Evidence from Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 292-300. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 2. LÖRINCZI, František - LÖRINCZIOVÁ, Drahomíra - AUGUSTOVIČOVÁ, Dušana. Immediate Impact of Various Breathing Modes on Short-Term Local Muscular Endurance Performance and Physiological Responses. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Physical Education and Sport. - Pitesti : Pitesti University Publishing House. ISSN 2247 - 8051, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 141-148.
  článok

  článok

 3. LÖRINCZI, František et al. Nose vs. Mouth Breathing - Acute Effect of Different Breathing Regimens on Muscular Endurance. - Registrovaný: Scopus. In BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. - London : Springer Nature. ISSN 2052-1847, 2024, vol. 16, no. 1, pp. [1-8].
  článok

  článok

 4. HARMAN, Jakub. Gender Pay Gap in the Slovak Labour Market. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 1, s. 29-47. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 5. SZAKADÁTOVÁ, Estera. How do Personality Traits of Young Adults Affect Their Attitudes to Risk and Investment Decisions? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 2, s. 104-123.
  článok

  článok

 6. TEPLANOVÁ, Patrícia. Využitie neparametrických metód analýzy prežitia na analýzu vplyvu pohlavia na dĺžku nezamestnanosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 1, s. 42-50.
  článok

  článok

 7. BŽANOVÁ, Klaudia. Zhodnotenie stavu nezamestnanosti na Slovensku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie,19.-21.07.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5090-1, s. 51-58.
  článok

  článok

 8. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Rodové rozdiely v odmeňovaní v podmienkach Európskej únie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2023 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5087-1, s. [1-9]. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 9. PAUCHLYOVÁ, Margaréta. Gender Pay Gap: hľadanie rovnosti v odmeňovaní. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 38-39.
  článok

  článok

 10. BALOGOVÁ, Beáta et al. Rodové stereotypy v kontexte sociálnej práce. In Journal Socioterapie : [vedecký časopis]. - Prešov : Inštitút edukológie a sociálnej práce. ISSN 2644-5123, 2023, roč. 9, č. 3, s. 48-52. KEGA 027PU-4/2022, VEGA 1/0535/23.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.