Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 56  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003569 xcla^"
 1. MARINIČ, Peter. Industry 4.0 – Analysis of the Industry Sectors in Czech Republic and Slovakia. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 297-305.
  článok

  článok

 2. POLIAK, Miloš et al. Identification of Costs Structure Change in Road Transport Companies. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 3, pp. 8-12.
  článok

  článok

 3. BALÁŽOVÁ, Emília - LICHÝ, Ján - ŠULEK, Rastislav. Nákladové funkcie v praxi. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2018. ISSN 1804-4166, 2018, roč. 9, č. 2, s. 17-23.
  článok

  článok

 4. KOSTKOVÁ, Albína. Nákladové kalkulácie pri vyhodnocovaní ziskovosti podniku. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 293-296 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. LAZAR, Jaromír - MATUŠKOVÁ, Simona. Variabilní a fixní náklady z pohledu ekonomické teorie a podnikového ekonomického řízení. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 2, s. 245-264.
  článok

  článok

 6. CHODASOVÁ, Zuzana. Nákladové metódy na zníženie rizika v podnikovom controllingu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 4, s. 72-79.
  článok

  článok

 7. TEPLICKÁ, Katarína. Ako možno využiť pri optimalizácii fixné a variabilné náklady. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 8, s. 56-58. VEGA 1/0002/08.
  článok

  článok

 8. MORAVČÍK, Tomáš. Zníženie spotrebnej dane : nemôže pokryť zvýšenie nákladov dopravcov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 1-2, s. 32-39.
  článok

  článok

 9. ĎURIŠOVÁ, Mária. The Usage of the cost models in management the transportation company. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-1716, 2010, vol. 8, no. 3, s. 147-156.
  článok

  článok

 10. BARTOŠOVÁ, Viera - JACKOVÁ, Anna. Vytypovanie základných okruhov problémov v komplexnej analýze nákladov podniku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 67-72.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.