Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol et al. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 2/0113/19.
  článok

  článok

 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - GORDANOVÁ, Jana. Impact of Packaging Design on the Purchase of Foods. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, online, s. 39-45. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Keď sa v hlavných správach hovorí o páde trhov, vtedy je ten správny čas. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 11.11.2019, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 4. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 5. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [152 s.] [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03615-8.
 5. ČAKANOVÁ, Lucia et al. Research of Shopping Preferences, Factors and Habits at Impulsive Purchasing in Physical and Virtual World. In Wissenschaft und Forschung 2019 : Digitalisierung in Lehre und Management. - Berlin : uni-edition, 2019. ISBN 978-3-947208-11-1, s. 375-390. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Aromatický marketing a testovanie vôní. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 18-27. APVV-17-0564.
  článok

  článok

 7. ČVIRIK, Marián. Existuje prepojenie medzi spotrebiteľským etnocentrizmom a kultúrnymi dimenziami? In Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů. konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní, 19. června 2019, Praha. - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2019. ISBN 978-80-7408-190-3, s. 16-27 online.
  článok

  článok

 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - HLAVATÝ, Ivan - PETROVIČOVÁ, Sandra. Consumer Attitudes to Fashion and to Sustainability. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 229-239 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 9. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Segmentácia generácie 50+. In Acta Sting : recenzovaný vědecký časopis. - Brno : Akademie Sting. ISSN 1805-6873, 2019, č. 1, s. 66-79 online. VEGA 1/03801/17.
  článok

  článok

 10. KNOŠKOVÁ, Ľubica - GARASOVÁ, Petra. The Economic Impact of Consumer Purchases in Fast Fashion Stores. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 58-70 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok