Výsledky vyhľadávania

  1. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing : CSR a sponzoring. 1 vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 173 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. GÚČIK, Marián et al. Marketing podnikov cestovného ruchu. Recenzovali: Mária Rostášová, Milota Vetráková. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 248 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-812-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. STRUHL, Steven M. Artificial intelligence marketing and predicting consumer choice : an overview of tools and techniques. New York : Kogan Page, 2017. 254 s. ISBN 978-0-7494-7955-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. HOMBURG, Christian. Marketingmanagement : Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. 6. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. 1368 s. ISBN 978-3-658-13655-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. LILIEN, Gary L. - RANGASWAMY, Arvind - DE BRUYN, Arnaud. Principles of Marketing Engineering and Analytics. 3rd Edition. State College : DecisionPro, 2017. 305 s. ISBN 9780985764821. [Počet ex. : 10, z toho voľných 0, prezenčne 10]
  7. VITÁLIŠOVÁ, Katarína. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Recenzenti: Juraj Nemec, Daniel Klimovský. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 227 s. Studia oeconomica, 50. ISBN 978-80-557-0924-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. KRAMOLIŠ, Jan - KOPEČKOVÁ, Martina. Marketingový nástroj Product placement v českém prostředí. Žilina : GEORG, 2015. 145 s. ISBN 978-80-8154-108-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. PÁLFI, Andrea. Produkty cestovného ruchu. Recenzenti: Marian Gúčik, Lucia Hrubalová. 1. vyd. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015. 101 s. Europica varietas, č. 86. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/qOLsePIzQx> ISBN 978-80-558-0963-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  10. LILIEN, Gary L. - RANGASWAMY, Arvind - DE BRUYN, Arnaud. Principles of marketing engineering. 2nd ed. Santa Rosa : DecisionPro, 2013. 263 s. ISBN 978-0-9857648-0-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]