Výsledky vyhľadávania

 1. DRÁBIK, Henrich. Marketingové nástroje v procese prepájania akademickej sféry a hospodárskej praxe : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2018. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BARTOŠ, Adam. Komparácia prístupu výrobných družstiev k marketingu v Slovenskej republike a v Českej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2018. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Evaluating the Impact of Test Phase of Facebook´s „Explore Feed“ on Selected Facebook Page. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 59-67 online. I-18-107-00.
  článok

  článok


 4. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Integrovaná marketingová komunikácia na príklade vybraného maloobchodu. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2-12. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 5. LIESKOVSKÁ, Vanda. Integrovaná marketingová komunikácia v maloobchode. In Management integrované marketingové a podnikové komunikace. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. ISBN 978-80-86747-48-4, s. 33-69 [1,8 AH].
  článok

  článok


 6. SCHULZE, Susanne. Standortmarketing als Instrument der Unternehmensführung und die Wirkung von Großereignissen. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 937-945 online. VEGA 1/0100/13 (50%), I-15-102-00 (50%).
  článok

  článok


 7. SZIVÓSOVÁ, Mária. Digitálne a sociálne nástroje v transformácii obchodu a ich vplyv na predaj. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 91-102 online.
  článok

  článok


 8. ŽÁK, Štefan - RUSINKOVÁ, Karin. Spotrebiteľské vnímanie influencer marketingu. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 219-228 CD-ROM. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 9. ČVIRIK, Marián. Spotrebiteľský etnocentrizmus na Slovensku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 5-13.
  článok

  článok


 10. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. OLL Selected Specifics of Marketing Communication in Environment of Social Networks. In Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles. International Scientific Conference. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 24th – 25th April 2018, Smolenice, Slovakia (Congress Hall of the Slovak Academy of Science). - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. ISBN 978-80-8105-952-0. ISSN 2453-6474, pp. 511-528. APVV-15-0511.
  článok

  článok