Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. - GORDANOVÁ, Jana. Folk Motifs as a New trend in Foods and Beverages Packaging Design. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 34-47 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. HOJDIK, Vladimír. Online marketing ako rozvíjajúce sa odvetvie podnikania v podmienkach Slovenskej republiky. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, pp. 48-55 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 3. HRUŠOVSKÁ, Dana - DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína. Evaluating the Marketing Performance of Businesses in Relation to Innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 180-190 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 4. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Digitálny a online marketing. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 161-170.
  článok

  článok

 5. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Marketing univerzít a zhodnotenie marketingovej podpory pomocou vybraného nástroja. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 5-14 online.
  článok

  článok

 6. NOVYSEDLÁK, Martin - DORČÁK, Peter. Vybrané aspekty vernostných systémov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 87-94. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 7. BELÁŇOVÁ, Benita. Internet ako komunikačný nástroj zvyšujúci konkurencieschonosť malých a stedných podnikov SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 7-19. VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 8. BARTOŠ, Adam. Komparácia prístupu výrobných družstiev k marketingu v Slovenskej republike a v Českej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2018. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Integrovaná marketingová komunikácia na príklade vybraného maloobchodu. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2-12. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 10. DRÁBIK, Henrich. Marketingové nástroje v procese prepájania akademickej sféry a hospodárskej praxe : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2018. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha