Výsledky vyhľadávania

 1. Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen [elektronický zdroj]. Lektorinnen: Milka Enčeva, Anita Badurina. 1. Ausgabe. Rijeka : Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci, 2017. online [247 s.]. ISBN 978-953-7975-48-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Triangulum. Beiträge des 10. Nordisch-Baltischen Germanistiktreffens. Triangulum : germanistisches Jahrbuch 2015 für Estland, Lettland und Litauen : Beiträge des 10. Nordisch-Baltischen Germanistiktreffens : Tallinn, 10.-13. juni 2015, [Estonia] [elektronický zdroj]. Herausgegeben von Mari Tarvas, Heiko F. Marten und Antje Johanning-Radžienė. 1. Aus. Bonn : Deutscher Akademischer Austauschdienst, 2016. online [608 s.]. ISSN 1406-2755.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Sprachkompetenz in der Wissenschaft : zborník vedeckých prác / Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten [elektronický zdroj]. Recenzenti: Thorsten Eidenmüller, Ondrej Botek ... [et al.]. 1. vyd. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 2015. CD-ROM [192 s.]. ISBN 978-80-8082-862-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Sprachkompetenz in der Wissenschaft

  elektronická kniha

 4. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012. Mezinárodní vědecká elektronická konference ARC-VŠPSV. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012 : sborník příspěvků z [1.] mezinárodní vědecké elektronické konference ARC-VŠPSV : Kolín 28. – 29. 11. 2012 [elektronický zdroj]. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2013. CD-ROM [128 s.]. ISBN 978-80-86879-39-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej dňa 10. novembra 2011 v Prešove [elektronický zdroj]. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012. CD-ROM [351 s.]. ISBN 978-80-89372-37-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Česko: země, kde je němčina doma. Mezinárodní vědecká konference. Česko: země, kde je němčina doma : [sborník z mezinárodní vědecké konference k problematice výuky cizích jazyků : 3. listopad 2011, Olomouc] [elektronický zdroj]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. CD-ROM [116 s.]. ISBN 978-80-244-3031-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IX. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Recenzent Danuša Lišková. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [164 s.]. ISBN 978-80-89328-58-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : [13. 9. 2011, Nitra] [elektronický zdroj]. Nitra : SPU v Nitre, 2011. CD-ROM [300 s.]. ISBN 978-80-552-0713-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VIII. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [150 s.]. ISBN 978-80-89328-57-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-42-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha