Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Enterprise and Human Resource Management as Areas of Innovations : Monograph. Edited by Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba, Agata Pietroń-Pyszczek, Andrzej Bodak. 1st Edition. Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. 166 s. ISBN 978-83-63978-74-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. GÚČIK, Marián - GAJDOŠÍK, Tomáš - LENCSÉSOVÁ, Zuzana. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu. Recenzovali: Alexander Mateides, Jarmila Indrová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-350-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. MAJEROVÁ, Jarmila. STN ISO 2788 (01 0193) Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru. 2. vyd. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. STN ISO 26000 (01 0105): Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DRAHANSKÝ, Martin - ORSÁG, Filip. Biometrie. Brno : Computer Press, 2011. 294 s. ISBN 978-80-254-8979-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. STRNÁD, Ondrej. Systém riadenia informačnej bezpečnosti : aplikovanie procesného riadenia. Ostrava : AMOS, 2011. 241 s. Teória a prax riadenia informačnej bezpečnosti 2. ISBN 978-80-904766-6-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. STN EN ISO 9004 01 0320 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe manažérstva kvality (ISO 9004: 2009). Máj 2010. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce : legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2010. 359 s. ISBN 978-80-7261-210-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 10. Current trends in commodity science : general quality problems. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. 114 s. Zeszyty naukowe, 159. ISBN 978-83-7417-540-1. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]