Výsledky vyhľadávania

 1. PEKÁR, Juraj et al. Computer Tools for Solving the Traveling Salesman Problem. In Development Management. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". ISSN 2663-2365, 2020, vol. 18, no. 1, pp. 25-39 online.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Business Costs Arising From Protectionism, Corruption and Other Non-market Restrictions on Free Trade. In European Forum of Entrepreneurship 2020. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2020 : Protectionism - Protection or Destruction of National Economies? - Brno : NEWTON College, 2020. ISBN 978-80-88328-10-0, s. 121-128 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. EU Fossil Fuel Imports and Changes After Ukrainian Crisis. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 4. KRIŽAN, František et al. Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajni v Hlohovci. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 107-120 online. APVV-16-0232, VEGA 2/0113/19, KEGA 066UK-4/2020.
  článok

  článok

 5. KUCHTA, Martin. Extent of Data Utilization within Digital Marketing Processes. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-43 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 6. ZAGORŠEK, Branislav. What Was the Emerging Business Model Of Parkour And Freerunning. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 115-123 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta - ORISKÓOVÁ, Denisa. Capital Maintenance Evolution Using Outputs From Accounting System. - Registrovaný: Scopus. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2020, vol. 67, no. 3, pp. 311-331 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 8. JANČÍKOVÁ, Eva. Využitie bankových záruk v Slovenskej republike. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2020. ISSN 1335-5813, 2020, roč. 20, č. 1, s. 23-26.
  článok

  článok

 9. TARIŠKOVÁ, Natália. Potenciál kultúry pre potreby biznisu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 611-627 online.
  článok

  článok

 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Značenije malogo i srednego biznesa vo vnešnej torgovle Slovakii i podderžka jego eksporta. In Sovremennye meždunarodnye ekonomičeskije otnošenija v epochu postbipoljarnosti. - Moskva : Izdateľstvo MGIMO - Universitet, 2020. ISBN 978-5-9228-2218-3, s. 366-374 online.
  článok

  článok