Výsledky vyhľadávania

 1. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠTETKA, Peter. Odbytová stratégia : praktikum. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 214 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4560-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 2. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Analysis of the retail trends in Slovakia in relation to the global trends. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s.
  článok

  článok

 3. SÁNCHEZ PRESA, Mónica - PAĽKOVÁ, Jana. Intercultural communication as part of professional language training for economists and managers in higher education. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 79-110 [1,56 AH].
  článok

  článok

 4. BADURA, Peter. Klouzavé průměry (jednoduchý, vážený, exponenciální). In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex indikátory. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 13.3.2014, s. 1-2 [3,53 NS] online. Dostupné na : <http://www.aforex.cz/forex-signals-indikatory/84-klouzavy-prumer-jednoduchy-exponencialni-vazeny-ema>
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter. Resistance (Odpor) - formace v grafu. In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex indikátory. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 7.3.2014, s. 1-2 [2,05 NS] online. Dostupné na : <http://www.aforex.cz/forex-signals-indikatory/82-resistance-technical-analysis-pattern>
  článok

  článok

 6. BADURA, Peter. Forex broker - kdo to je a jak ho vybírat. In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex základy. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 6.2.2014, s. 1-3 [5,01 NS] online. Dostupné na : <http://www.aforex.cz/forex-fx-trading-obchodovani/73-forex-broker-makler-ecn-stp-market-maker>
  článok

  článok

 7. HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Rozhodovanie obchodníkov medzi privátnou značkou a značkou výrobcu. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. 180-186 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. PČOLINSKÁ, Lenka. Význam a miesto maloobchodných značiek z pohľadu výrobných spoločností. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky Anno 2012. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0608-1, s. 184-193.
  článok

  článok

 9. BADURA, Peter. Ako dosiahnuť zisk a obmedziť stratu : základné príkazy pri obchodovaní na burze. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, jún 2011, roč. 12, č. 6, s. 19.
  článok

  článok

 10. HASAN, Jamal - GERSOVÁ, Zuzana. Sú elektronické obchody ochotné zlepšovať svoje služby? In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 15. výročiu založenia Katedry informatiky obchodných firiem Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : 10. 11. 2011 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3311-9, s. 11-16.
  článok

  článok