Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 2. ACHENBACH, Peter. The Honourable Businessman as Sustainable Entrepreneur. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 13-25 online.
  článok

  článok

 3. GERWALD, Frank - DORČÁK, Peter. Impacts from Compensation of Human Capital with the New ICT (Information Communication Technology) in the Sales Process. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 207-219 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠTETKA, Peter. Odbytová stratégia : praktikum. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 214 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4560-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. SÁNCHEZ PRESA, Mónica - PAĽKOVÁ, Jana. Intercultural communication as part of professional language training for economists and managers in higher education. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 79-110 [1,56 AH].
  článok

  článok

 6. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Analysis of the retail trends in Slovakia in relation to the global trends. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s.
  článok

  článok

 7. BADURA, Peter. Klouzavé průměry (jednoduchý, vážený, exponenciální). In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex indikátory. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 13.3.2014, s. 1-2 [3,53 NS] online. Dostupné na : <http://www.aforex.cz/forex-signals-indikatory/84-klouzavy-prumer-jednoduchy-exponencialni-vazeny-ema>
  článok

  článok

 8. BADURA, Peter. Resistance (Odpor) - formace v grafu. In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex indikátory. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 7.3.2014, s. 1-2 [2,05 NS] online. Dostupné na : <http://www.aforex.cz/forex-signals-indikatory/82-resistance-technical-analysis-pattern>
  článok

  článok

 9. BADURA, Peter. Forex broker - kdo to je a jak ho vybírat. In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex základy. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 6.2.2014, s. 1-3 [5,01 NS] online. Dostupné na : <http://www.aforex.cz/forex-fx-trading-obchodovani/73-forex-broker-makler-ecn-stp-market-maker>
  článok

  článok

 10. HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Rozhodovanie obchodníkov medzi privátnou značkou a značkou výrobcu. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. 180-186 CD-ROM.
  článok

  článok