Výsledky vyhľadávania

  1. VO v kocke : odborný časopis o verejnom obstarávaní a eurofondoch. Adamas Aliance. 12x ročne. ISSN 2453-8078. Dostupné na : https://www.vovkocke.sk/
    časopis

    časopis