Výsledky vyhľadávania

  1. The Review of asset pricing studies. New York : Society for Financial Studies. 2x ročne. ISSN 2045-9920. Dostupné na : http://raps.oxfordjournals.org/
    časopis

    časopis