Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1083  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003901 xcla^"
 1. JAVORČÍKOVÁ, Beáta. Zoznámte sa s naším zálohovým systémom. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 22-25.
  článok

  článok

 2. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Revolúcia zálohovania prichádza pomaly. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 63, (2022.
  článok

  článok

 3. GEUSSOVÁ, Milena. Taxonomie v EU : Nové slovo, staré (a trvalé) úkoly. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 4. SZMRECSÁNYI, Tomáš. V blízkej dobe nie je elektromobilita v nákladnej doprave reálna. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1214-4827, január-marec 2022, roč. 18, č. 90, s. 36-37.
  článok

  článok

 5. UKROPEC, Anton. Všeobecne záväzné nariadenia obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 4, s. 7-10.
  článok

  článok

 6. SCHOLZ, Petr et al. Green Management Implementation: A Case of the Bulgarian Hotel Market. In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2022. ISSN 1212-3609, 2022, roč. 25, č. 1, s. 177–197.
  článok

  článok

 7. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony sú budúcnosťou zásobovania v mestách. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 65, (2022.
  článok

  článok

 8. MITWALLYOVÁ, Helena - KUREKOVÁ, Lucie - ZIKMUND, Daniel. Možnosti zlepšování životního prostředí územní samosprávou na příkladu snížení koncentrace prachových částic PM10 v ovzduší. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 2, s. 209-234.
  článok

  článok

 9. Ako si poradíme bez uhlia a čo to bude stáť? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2022. ISSN 1337-9798, 2022, roč. 14, č. Jar/Spring, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. MÁTEL, František. Uhlíková stopa, plasty a včelári. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 7-8, s. 1-2.
  článok

  článok