Výsledky vyhľadávania

  1. VOZÁR, Martin - KOMORNÍK, Jozef. Oceňovanie podnikov. Bratislava : KARTPRINT, 2012. 249 s. ISBN 978-80-89553-07-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  2. JÁČOVÁ, Helena - ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 143 s. ISBN 978-80-7357-724-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 66 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 97 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 63 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 85 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. 87 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za rok 2006. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. 103 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. 66 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2006. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2006. 88 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]