Výsledky vyhľadávania

 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 1, s. 76-94.
  článok

  článok

 2. PETROVICKÁ, Iveta. Odpočet daňovej straty právnickej osoby. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 3, s. 23-32.
  článok

  článok

 3. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Optimalizácie dane z príjmov odpočtom daňovej straty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 11, s. 7-14.
  článok

  článok

 4. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Vyhotovenie čiastkového protokolu na vrátenie časti nadmerného odpočtu z neukončenej daňovej kontroly. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 4, s. 26-31.
  článok

  článok

 5. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Práva a povinnosti v súvislosti s registráciou pre DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 7, s. 15-30.
  článok

  článok

 6. JURČÍK, Peter. Zavedenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj zo základu dane. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1335-7034, 2015, roč. 20, č. 11, s. 8-12.
  článok

  článok

 7. ILAVSKÁ, Marcela. Novela zákona o dani z príjmov sprísňuje pravidlá. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. Február-marec, s. 24-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198807/GW02_03_2015_lowres.pdf>
  článok

  článok

 8. VANKOVÁ, Lucia. Odpočet daňovej straty právnickej osoby. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 7-8, s. 2-10.
  článok

  článok

 9. DOBŠOVIČ, Dušan. Daňová strata a jej odpočítavanie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 1, s. 56-61.
  článok

  článok

 10. KUNEŠ, Zdeněk. Přehled změn v zákoně o DPH od 1. ledna 2012. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2012. ISSN 0139-5661, Listopad 2012, č. 11, s. 52-57.
  článok

  článok