Výsledky vyhľadávania

 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Pomerné odpočítanie DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 1, s. 147-160.
  článok

  článok

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2019. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 1, s. 57-71.
  článok

  článok

 3. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 2, s. 141-178.
  článok

  článok

 4. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Odpočítanie DPH - hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 6, s. 51-66.
  článok

  článok

 5. HORNIAČEK, Peter - MEZEIOVÁ, Viera. Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 6, s. 50-61.
  článok

  článok

 6. PETROVICKÁ, Iveta. Odpočet daňovej straty PO - mimoriadne opatrenie v dôsledku pandémie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 7, s. 2-7.
  článok

  článok

 7. JURIŠOVÁ, Anna - TURÓCIOVÁ, Jana. Oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 134-164.
  článok

  článok

 8. PASTIERIK, Vladimír. Odpočet DPH : stačí faktúra (C-430/19; prípad CF). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 14, s. 162-164.
  článok

  článok

 9. VANKOVÁ, Lucia. Odpočet daňových strát vykázaných v rokoch 2015 až 2018 u právnickej osoby. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 17-25.
  článok

  článok

 10. ŠNIRCOVÁ, Jana. Superodpočet - štátna podpora financovania podnikového výskumu a vývoja alebo daňová pasca? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 27-38.
  článok

  článok