Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003962 xpca^"
 1. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Kooperatívna bezpečnosť a jadrové zbrane. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 125-131 online. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 2. ADAŠKOVÁ, Daša. Vnútroštátny ozbrojený konflikt v Sýrii a jeho vplyv na odzbrojenie regiónu Blízky východ. In Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente : zborník vedeckých prác. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. ISBN 978-80-8167-019-0, s. 195-209.
  článok

  článok

 3. ADAŠKOVÁ, Daša. Prístupy k odzbrojeniu regiónu Blízky východ. In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, s. 536-543. VEGA 1/0827/12. 1/0827/12, VEGA, Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch.
  článok

  článok

 4. ADAŠKOVÁ, Daša. Proliferácia zbraní hromadného ničenia a jej vplyv na regionálnu bezpečnosť. Recenzenti Ján Liďák, František Škvrnda, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 96 s. [6,62 AH]. ISBN 978-80-225-3857-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. ADAŠKOVÁ, Daša. Dočasná nukleárna dohoda s Iránom a jej dopady na regionálnu bezpečnosť. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 7-15 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ADAŠKOVÁ, Daša - KAZANSKÝ, Rastislav - PÁNTYA, Péter. The Roots and Problems of a WMD-free Zone in the Middle East Region. The Issues of Disaster Management. In Bolyai szemle. - [Budapest] : NKE Szolgáltató Kft., 2014. ISSN 1416-1443, 2014, vol. 23, no. 3, p. 306-319.
  článok

  článok

 7. ADAŠKOVÁ, Daša - KAZANSKÝ, Rastislav. 20. výročie Nunn-Lugarovho programu a jeho význam pre odzbrojenie : (kooperatívne neproliferačné dohody medzi USA a štátmi bývalého ZSSR). - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. ISSN 1335-2741, 2013, roč. 16, č. 1, s. 110-121.
  článok

  článok

 8. ADAŠKOVÁ, Daša. Význam kooperatívnych neproliferačných zmlúv pre globálne odzbrojenie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 17-23, CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ADAŠKOVÁ, Daša - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. The International Cooperation in the Fight Against the WMD Terrorism. In European Researcher : International Multidisciplinary Bilingual Scientific Journal. - [Rusko] : [European Researcher], 2013. ISSN 2219-8229, 65, vol., no. 12-2 (2013. Dostupné na : <www.erjournal.ru/journals_n/1389204260.pdf>
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Prekutie mečov na pluhy ostáva utópiou. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 23.06. - 29.06.2010, roč. 12, č. 26, s. 20-22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.