Výsledky vyhľadávania

 1. TARIŠKOVÁ, Natália. [Organizovanie, Prípadové štúdie]. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 8, s. 1 online. Recenzia na: Organizovanie, Prípadové štúdie / Skorková, Z. - Bratislava : Ekonóm, 2018.
  článok

  článok


 2. KOVALEV, Andrej. Zavádzanie inovácií v malých a stredných podnikoch s modernými organizačnými štruktúrami. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 581-587 online.
  článok

  článok


 3. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Adaptívna a inovatívna organizácia - adaptívny a inovatívny zamestnanec. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 359-370 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 4. LACKO, Roman - HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Corporate governnce in the selected company. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 2, s. 49-56 online.
  článok

  článok


 5. VYKOUKALOVÁ, Laura - HURNÝ, František. Diagnostikovanie organizačnej kultúry v národnom a interkultúrnom priestore. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 311-315 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. GALOVSKÁ, Marcela. Vplyv externých faktorov na počet pracovných miest – Slovenská republika. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 119-125 online.
  článok

  článok


 7. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Ako podniky na Slovensku uplatňujú moderné manažérske metódy a nástroje? In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 587-594 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. KITA, Pavol et al. Obchodná prevádzka : vybrané problémy. Recenzentky: Viera Čihovská, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 275 s. [17,1 AH]. ISBN 978-80-225-4349-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 9. ČIHOVSKÁ, Viera - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Obchodný manažment. Recenzovali: Jaroslav Kita, Ľubomír Drahovský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 266 s. [15,1 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14. ISBN 978-80-8168-515-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 10. MARSINA, Štefan - HAMRANOVÁ, Anna. Knowledge acquisition in project oriented organization. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on innovation and management. Proceedings of the 11th international conference on innovation and management : November 17-19, 2014, Vaasa, Finland. - Wuhan : Wuhan University of Technology Press, 2014. ISBN 978-7-5629-4724-0, pp. 1108-1117.
  článok

  článok