Výsledky vyhľadávania

 1. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Ako podniky na Slovensku uplatňujú moderné manažérske metódy a nástroje? In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 587-594 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 2. LACKO, Roman - HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Corporate governnce in the selected company. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal [elektronický zdroj]. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 2, s. 49-56 online.
  článok

  článok


 3. VYKOUKALOVÁ, Laura - HURNÝ, František. Diagnostikovanie organizačnej kultúry v národnom a interkultúrnom priestore. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 311-315 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. GALOVSKÁ, Marcela. Vplyv externých faktorov na počet pracovných miest – Slovenská republika. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 119-125 online.
  článok

  článok


 5. ČIHOVSKÁ, Viera - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Obchodný manažment. Recenzovali: Jaroslav Kita, Ľubomír Drahovský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 266 s. [15,1 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14. ISBN 978-80-8168-515-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 2]

 6. KITA, Pavol et al. Obchodná prevádzka : vybrané problémy. Recenzentky: Viera Čihovská, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 275 s. [17,1 AH]. ISBN 978-80-225-4349-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 4]

 7. MARSINA, Štefan - HAMRANOVÁ, Anna. Knowledge acquisition in project oriented organization. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on innovation and management. Proceedings of the 11th international conference on innovation and management : November 17-19, 2014, Vaasa, Finland. - Wuhan : Wuhan University of Technology Press, 2014. ISBN 978-7-5629-4724-0, pp. 1108-1117.
  článok

  článok


 8. KRESCANKOVÁ, Michaela. Nakupovanie priateľské generáciám ako zdroj konkurenčnej výhody. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 822-832 [CD-ROM]. VEGA 1/0612/12.
  článok

  článok


 9. SPIŠÁKOVÁ, Emília. Recenze knihy Organizačná kultúra ako nástroj riadenia ľudských zdrojov. In Ekonomika Management Inovace. - [Olomouc] : Moravská vysoká škola Olomouc, 2013. ISSN 1805-353X, 2013, roč. 4, č. 2, s. 58-59. Recenzia na: Organizačná kultúra ako nástroj riadenia ľudských zdrojov / Autori: Alena Bašistová, Cecília Olexová. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - ISBN 978-80-225-3482-6. Dostupné na : <http://emi.mvso.cz/index.htm>
  článok

  článok


 10. KOTTER, John P. Pocit naliehavosti : zavádzanie zmien v rámci organizácií. Odborná redakcia Jana Péliová. Bratislava : Eastone Books, 2010. 155 s. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-115-5. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]