Výsledky vyhľadávania

 1. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. 280 s. ISBN 978-80-8186-025-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. 272 s. ISBN 978-80-8186-019-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 320 s. ISBN 978-80-8186-013-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. Účtovné predpisy na rok 2018. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 455 s. ISBN 978-80-8168-800-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. 284 s. ISBN 978-80-8186-004-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - PASTIERIK, Vladimír - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2015 : praktická príručka pre účtovníkov. Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. 292 s. ISBN 978-80-89363-99-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - PASTIERIK, Vladimír - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2014 : praktická príručka pre účtovníkov. Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. 244 s. ISBN 978-80-89363-89-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - ORAVCOVÁ, Martina - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2013 : praktická príručka pre účtovníkov. Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. 256 s. ISBN 978-80-89363-76-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. OTRUSINOVÁ, Milana - KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek : po novele zákona o účetnictví. Praha : C.H.Beck, 2011. 178 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-342-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Scientia Iuventa 2008. International scientific conference. Scientia Iuventa 2008. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2008. [73] s. ISBN 978-80-8083-582-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha