Výsledky vyhľadávania

 1. KUDLOVÁ, Zuzana - DUGAS, Jaroslav. Analýza daňových stimulov v daňových systémoch vo svete. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 47-52 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu z pohľadu vzniku daňovej povinnosti v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 28. apríl 2017, roč. 13, č. 17, s. 2-3.
  článok

  článok


 3. VÁLEK, Juraj. Dodanie tovaru z EÚ od neplatiteľa DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 30. marec 2017, roč. 13, č. 6, s. 2-3.
  článok

  článok


 4. BENKO, Ján. Prenájom nehnuteľnosti (bytu) do 500 eur nemusíte zdaniť. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 10.3.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok


 5. VÁLEK, Juraj. Príjmy, ktoré sa v daňovom priznaní typu A a B za rok 2015 neuvádzajú. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1335-3772, 29. február 2016, roč. 12, č. 4, s. 5-6.
  článok

  článok


 6. VÁLEK, Juraj. Uplatňovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a pri trojstrannom obchode od 1. januára 2016. In DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 28. január 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 6-7.
  článok

  článok


 7. VÁLEK, Juraj. Služby z hľadiska DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 11, s. 145-151.
  článok

  článok


 8. VÁLEK, Juraj. Vrátenie dane podľa zákona o DPH v roku 2015. In DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-5355, 11. december 2015, roč. 11, č. 23-24, s. 7-9.
  článok

  článok


 9. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od dane pri službách poskytnutých do tretích štátov v roku 2015. In DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-5355, 31. júl 2015, roč. 11, č. 14, s. 4-5.
  článok

  článok


 10. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru do tretích štátov v roku 2015. In DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-5355, 30. jún 2015, roč. 11, č. 12, s. 4-6.
  článok

  článok