Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNÁR, Richard. Vizualizácia podnikateľského modelu. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 20-38. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 2. HELMOVÁ, Milena. Verbaler und nicht-verbaler Aspekt der Geschäftskommunikation im deutschprachigen Raum. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, roč. 10, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok

 3. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - ILDŽOVÁ, Karina. Súčasné trendy a výzvy pre controllérov v oblasti IT. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 24-28 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MAXIM, Marek - DANKOVÁ, Lenka. Etika v marketingu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 255-260 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MARKOVIČ, Peter - KADLEČÍK, Kristián - SMORADA, Marián. Evaluation of the customer's credit eligibility – design of rating model. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 122-131 CD-ROM. VEGA 1/0008/14, APVV-15-0511.
  článok

  článok

 6. HELMOVÁ, Milena. Jazykový štýl nemčiny v obchodnom rokovaní. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 91-98 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KUNYCHKA, Mykhaylo. Overenie gravitačného modelu na príklade zahraničného obchodu Ukrajiny. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 222-227 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 8. PAVELKA, Ľuboš - JAMBOROVÁ, Erika Mária - RUŽEKOVÁ, Viera. Manuál slovenského exportéra : základy bezpečného obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Peter Baláž, Igor Lichnovský. 1. vyd. Prievidza : GNOWEE, 2015. 107 s. [6,19 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/wXeW3mVSPJ> ISBN 978-80-97-22059-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vplyv globalizácie a lokálneho prispôsobenia na podnikateľské modely vybraných podnikov. In Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3976-0, s. 95-108.
  článok

  článok

 10. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Podnikateľský model a zodpovedné podnikanie. In Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3976-0, s. 138-149.
  článok

  článok