Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 200  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0004141 xpca^"
 1. PAVELKA, Ľuboš. Prečo investovať peniaze do akcií? In X-Magazín investičnej skupiny Proxenta. - Bratislava : Proxenta Support, 2022. ISSN 2644-6480, 2022, roč. 4, č. 4, s. 42-45 online.
  článok

  článok

 2. PAVELKA, Ľuboš. Investície do akcií, ktoré nie sú kótované na regulovanom trhu. In X-Magazín investičnej skupiny Proxenta. - Bratislava : Proxenta Support, 2022. ISSN 2644-6480, 2022, roč. 5, č. 5, s. 88-91 online.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František, ml. Svet peňazí a financií v Starovekom Grécku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 346-352 online. VEGA 1/0094/2020.
  článok

  článok

 4. NEUBAUEROVÁ, Erika. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie - základné východiská pre ich uplatňovanie v praxi. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 54-62. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia et al. Vybrané problémy z dejín financií. Recenzenti: Peter Baláži, Zsolt Horbulák, Jozef Laciňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 254 s. [15,44 AH]. ISBN 978-80-225-4984-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 6. FURTNER, Reinhard et al. Austrian Money Attitudes in International Comparison: A Meta Analysis. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2022, vol. 33, no. 2, pp. 7-22 online.
  článok

  článok

 7. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Distribučná sieť subordinovaných subjektov, jej tvorba a udržanie ako know-how samostatného finančného agenta. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 2, s. 26-31 online. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 8. FURTNER, Reinhard - MOTRO-ILJAZI, Elida - JANČÍKOVÁ, Eva. Money Attitudes Comparison between Austrian and Albanian Students. - Registrovaný: Scopus. In Economic Research Guardian. - Dumbravita : Weissberg SRL. ISSN 2247-8531, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 14-26 online.
  článok

  článok

 9. FURTNER, Reinhard. Biographical Variables as Predictors for Money Attitudes. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 200-209 online.
  článok

  článok

 10. FURTNER, Reinhard. Gender As a Predictive Factor for Money Attitudes. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 169-177 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.