Výsledky vyhľadávania

 1. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. KRAJČOVIČ, Peter. Vplyv značky na spotrebiteľské správanie na mediálnom trhu. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 86-97 online.
  článok

  článok

 3. HOLLÝ, Jakub. Spoločná propagácia firiem v regióne. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 311-320 online.
  článok

  článok

 4. BADURA, Ján. Management practices of electronic resources in an academic library. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 17-22.
  článok

  článok

 5. BARTOŠOVÁ, Veronika. Počtení pro malé i nejmenší. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1214-9594, Únor 2009, roč. 5, č. 2, s. 14-16.
  článok

  článok

 6. Zákon č. 157/2008 Z.z. z 9. apríla 2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568, 2008, roč. 15, č. 12-13, s. 429-449.
  článok

  článok

 7. KOPEC, Pavol. Informačné zdroje pre spravodajstvo o konkurencii na Slovensku. In Marketingové spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2470-4, s. 55-62.
  článok

  článok

 8. MÜNICH, Daniel. Recent Publication Productivity of Czech Economists. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2006. ISSN 0015-1920, 2006, roč. 56, č. 11-12, s. 522-533.
  článok

  článok

 9. GREGOR, Martin - SCHNEIDER, Ondřej. The World is watching: rankings of Czech and Slovak economics departments. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2005. ISSN 0015-1920, 2005, roč. 55, č. 11-12, s. 518-530. Dostupné na : <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1036_s_518_530.pdf>
  článok

  článok

 10. TURNOVEC, František. Institucionální vědecký kapitál a individuální výkonnost ekonomů v ČR. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2005. ISSN 0015-1920, 2005, roč. 55, č. 11-12, s. 531-545. Dostupné na : <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1037_s_531_545.pdf>
  článok

  článok