Výsledky vyhľadávania

 1. Slovakia Catching-up Regions: Unlocking the Endogenous Tourism Potential of Poloniny National Park and the Snina District. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 76 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ČIHOVSKÁ, Viera - PAVLIKOVÁ, Marta. Obchodný manažment : praktikum. Recenzenti: Eva Hanuláková, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 213 s. [11,88 AH]. ISBN 978-80-225-4535-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 3. SZARKOVÁ, Miroslava. Zmeny v pracovnom procese a ich psychosomatické dôsledky (dopady). In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 635-640 CD-ROM. VEGA 1/0662/15, KEGA 14EU-4/2016.
  článok

  článok

 4. ANTALOVÁ, Mária. Knowledge organization - a new dimension of the quality of working life. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 10-17. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 5. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - LABANT, Slavomír. Employee education system in the enterprise. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 96-99 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠTOFOVÁ, Lenka - STAREC, Michal. Quantification of the economic evaluation of the occupational health and safety management system at the workplace of the automotive industry. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 135-140 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Katarína Stachová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 455 s. [27,54 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-8168-532-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 4, dĺžka fronty rezervácií 2]
 8. ČONKOVÁ, Andrea. Pedagogénne príčiny stresu učiteľov základných a stredných škôl. In Pán Učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. - Bratislava : Musica Liturgica, 2015. ISSN 1336-7161, 2015, roč. 6, č. 5, s. 8-10.
  článok

  článok

 9. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Aplikácia predpisov EÚ pre pracovné prostredie ako podmienka udržateľného rozvoja. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU : studia (monografie). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-87-3, s. 77-83. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 10. TRNOVCOVÁ, Daniela. Quality of professional and private life during the productive age of employees. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 888-897 CD-ROM.
  článok

  článok