Výsledky vyhľadávania

 1. TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Assessment of Financial Health of Slovak Family Businesses Using Models Predicting Financial Distress. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. I-21-109-11-00.
  článok

  článok

 2. POLLÁK, František et al. Sustainable Development of Corporate Reputation – Reputation Analysis of the Selected Brands Owned by the Family Businesses. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. CE1158 ENTER-transfer, VEGA 1/0240/20, ETA TL 0200215.
  článok

  článok

 3. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Samostatne hospodáriaci roľník ako forma rodinného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 628-637 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 4. JAKUBOVÁ, Zuzana. Financing of Family Businesses. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 213-225 online. Interreg Central Europe CE1158.
  článok

  článok

 5. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Successes and Failures of Family Business in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0240/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 6. WELSH, Dianne H.B. et al. The Importance of Family Emotional Support in the Well Being of Women in Family Enterprises. In IFERA 2020 Annual Conference. IFERA 2020 Proceedings : Generations to Generations Bridging Past and Future in Family Business. - Santander : IFERA, 2020. ISBN 979-12-200-6730-0, p. 93 online.
  článok

  článok

 7. DORČÁK, Peter et al. Podnikové nástupníctvo v podmienkach jednogeneračného podniku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2020. ISSN 1335-5813, 2020, roč. 20, č. 2, s. 10-14. Interreg CE1158.
  článok

  článok

 8. GAJDOVÁ, Denisa. Výchova k podnikaniu v rámci rodinného podnikania. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 109-116 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 9. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika. Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska. Recenzovali: Ondřej Machek, Radim Bačuvčík. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 166 s. [11,85 AH]. ISBN 978-80-88356-02-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family Owned Businesses- Parent Companies vs. Their Brands. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 289-296 online. CE1158 ENTER-transfer, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok