Výsledky vyhľadávania

  1. FIELD, Jacob. Funguje kapitalismus? Přeložila: Markéta Schubertová. 1. vydání. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2019. 144 s. Velké myšlenky. ISBN 978-80-242-6258-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka k 1.1.2018. 17. doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : CENIGA, 2018. 654 s. ISBN 978-80-969946-9-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. ĎURICOVÁ, Ivana - SEDLÁČKOVÁ, Katarína - ŠEBOVÁ, Vladimíra. 49 hrdiniek slovenského biznisu : ako premieniť svoj dievčenský sen na vlastnú firmu. Recenzent: Ján Solík. 1. vydanie. Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2018. 423 s. ISBN 978-80-972470-2-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. NECK, Heidi M. - NECK, Christopher P. - MURRAY, Emma L. Entrepreneurship : The Practice and Mindset. Thousand Oaks : SAGE, 2018. 530 s. ISBN 978-1-4833-8352-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. PAPULA, Ján et al. Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. Recenzovali: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková Bartáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7552-807-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. Understanding Financial Accounts. Paris : OECD, 2017. 420 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/understanding-financial-accounts_9789264281288-en> ISBN 978-92-64-28125-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. AKERLOF, George A. - SHILLER, Robert J. Jak se loví hlupáci : ekonomie manipulace a klamu. Překlad: Aleš Lisa. 1. vydání. Praha : Management Press/Albatros Media, 2017. 264 s. ISBN 978-80-7261-478-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka: k 1.1.2016. 16. dopln. a aktualiz. vyd. Bratislava : CENIGA, 2016. 701 s. ISBN 978-80-969946-7-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. CAVELLA, Catherine - SCHWARZ, Lee. Start up guide for inventors and entrepreneurs : how to monetize your ideas. S.l. : Wabash Publishing, 2016. 63 s. ISBN 9780692682821. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Financing SMEs and entrepreneurs 2016 : an OECD scoreboard. Paris : OECD, 2016. 490 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2016_fin_sme_ent-2016-en> ISBN 978-92-64-24946-2. ISSN 2306-5257. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]