Výsledky vyhľadávania

 1. GHULAM, Yaseen. Smes´ Credit Conditions during the Financial Crisis in Europe. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 1, s. 105-125.
  článok

  článok

 2. HORŇÁČEK, Josef. Labor Relations in SMEs: Beyond Trade Unions. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 2, s. 20-32.
  článok

  článok

 3. JANÁČ, Vilimam. Uzatvorená obchodná spoločnosť. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 5, s. 411-423.
  článok

  článok

 4. KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 7, s. 30-33.
  článok

  článok

 5. HAVIERNIKOVÁ, Katarína - KLUČKA, Jozef. The Risks in the Case of cluster cooperation and ways of their prevention: as seen by "Smes" Entrepreneurs. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 114-119.
  článok

  článok

 6. MURA, Ladislav. Entrepreneurship Internationalization - Case of Slovak Family Business. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 222-226.
  článok

  článok

 7. HVOLKOVÁ, Lenka et al. Barriers Hindering Innovations in Small and Medium-Sized Enterprises. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 2, s. 51-67.
  článok

  článok

 8. MASÁR, Matej - BREZINA, Daniel. Manažment rizík malých a stredných podnikoch na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 42-49.
  článok

  článok

 9. YANG, Iing-fei - FABUŠ, Michal - ZHANG, Hong-le. Key Success Factors of Knowledge Management in Small & Medium-Sized Enterprise in China. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 90-103.
  článok

  článok

 10. BLAHÚTOVÁ, Slavomíra - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Finančné a nefinančné prínosy kontrolingu v MSP. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok