Výsledky vyhľadávania

 1. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Inovácie v cestovnom ruchu. Recenzenti: Milota Vetráková, Lucia Hrubalová. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 95 s. ISBN 978-80-557-1230-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ŠEBOVÁ, Ľubica. Kontroling podnikov cestovného ruchu : praktikum. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1356-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MARÁKOVÁ, Vanda. Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. Recenzovali: Ida Vajčnerová, Jolanta Staszewska. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 166 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-394-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. POLLÁK, František. On-line reputačný manažment v podmienkach stredoeurópskeho virtuálneho trhu. Recenzenti: Radoslav Delina, Jakub Soviar. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015. 120 s. [5,34 AH]. ISBN 978-80-8165-134-2.
 6. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/jHad0yznMk> ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GARCÍA ISA, Isabel. Gestión de recursos humanos en empresas turísticas. Madrid : Paraninfo, 2013. xv, 306 s. ISBN 978-84-283-0745-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KUČEROVÁ, Jana - STRAŠÍK, Anton - ŠEBOVÁ, Ľubica. Ekonomika podniku cestovného ruchu. 2. preprac. vyd. Banská Bystrica : DALI-BB, 2010. 140 s. Knižnica cestovného ruchu, 14. ISBN 978-80-89090-75-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. JAROLÍMKOVÁ, Liběna. Informatorium pro studenty oboru cestovní ruch. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. 84 s. ISBN 978-80-245-1612-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. JAROLÍMKOVÁ, Liběna - ŘEHOŘKOVÁ, Jarmila. Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. 103 s. ISBN 978-80-245-1472-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]