Výsledky vyhľadávania

 1. Business and Innovation in Business Activities. Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference. Business and Innovation in Business Activities XIII. : Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference, Organized on April 26, 2018 in Prešov. Reviewers: Juraj Rákoš, Elena Širá. Mainz : Logophon Verlag, 2018. 145 s. IG-KEMM-01/2016-3.3.9. ISBN 978-3-936172-54-6.
 2. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Godišnik. Tom 81, 2009. Varna : Ikonomičeski universitet, 2010. 449 s. ISSN 0861-6752. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. HERZKA, Pavel - KAJANOVÁ, Jana. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 196 s. Edícia vysokoškolských učebníc. VEGA 1/0553/08, VEGA 1/0447/10. ISBN 978-80-227-3268-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MARHEFKA, Peter. Tvorba finančného plánu výrobného podniku: softvérová simulácia tvorby výstupov finančného plánu : dizertačná práca. Škol. Jozef Kráľovič. Bratislava, 2009. 163 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. TRANSCOM 2007. European conference of young research and science workers. TRANSCOM 2007 : part 1 (A-K), section 2: Economics and management : 7-th european conference of young research and scientific workers. Žilina : University of Žilina, 2007. 228 s. ISBN 978-80-8070-706-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. GRELL, Michal - MAJIRSKÝ, Miroslav - BAČOVÁ, Irena. Hospodárska informatika. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 153 s. ISBN 80-225-2158-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 8. SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopln. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 475 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-892-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. MIČIETA, Branislav - BARCIK, Ryszard. Distribučná logistika. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2005. 152 s. Monografie. ISBN 80-8070-432-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. CALÍKOVÁ, Mária. Manažérske účtovníctvo a jeho využitie v riadení podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Soukupová. Bratislava, 2002. 156 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha