Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 80-82 online.
  článok

  článok

 2. GREŠŠ, Martin. eKasa – New Project Designed to Combat the Tax Frauds. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 2, pp. 1-6 online.
  článok

  článok

 3. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. Mimoriadne č., s. 61-62.
  článok

  článok

 4. MELUCHOVÁ, Jitka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, mimoriadne číslo, s. 35-36.
  článok

  článok

 5. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Koncepcia Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti boja proti daňovým podvodom. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 72-75.
  článok

  článok

 6. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice s účinnosťou od 1.1.2014. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 7.10.2013, [s. 1-2], [5,05 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/novela-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-s-ucinnostou-od-1-1-2014-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-405-MS56h1P/?query=novela+z%E1kona+o+pou%BE%EDvan%ED+elektronickej+registra%E8nej+pokladnice+s+%FA%E8innos%BBou+od+1.1.2014&serp=1>
  článok

  článok

 7. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Viacerí slovenskí podnikatelia budú musieť riešiť problém s elektronickou registračnou pokladnicou. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-5313, 1.10.2013, [s. 1], [1,01 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/viaceri-slovenski-podnikatelia-budu-musiet-riesit-problem-s-elektronickou-registracnou-pokladnicou-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3J5PUmbCUbcy/?query=viacer%ED+slovensk%ED+podnikatelia+bud%FA+musie%BB+rie%B9i%BB+probl%E9m+s+elektronickou+registra%E8nou+pokladnicou&serp=1>
  článok

  článok

 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Štátna bločková lotéria už prináša prvé výsledky v oblasti odhaľovania daňových únikov. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 23.9.2013, [s. 1], [2,76 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/statna-blockova-loteria-uz-prinasa-prve-vysledky-v-oblasti-odhalovania-danovych-unikov-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2--Hh-RlilrtC/?query=%B9t%E1tna+blo%E8kov%E1+lot%E9ria+u%BE+prin%E1%B9a+prv%E9+v%FDsledky&serp=1>
  článok

  článok

 9. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Nová legislatíva sa týka DPH, registračiek aj zrušenia kolkov. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-5313, 11.9.2013, [s. 1], [1,27 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/nova-legislativa-sa-tyka-dph-registraciek-aj-zrusenia-kolkov-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3MDrl57KJ2B7/?query=nov%E1+legislat%EDva+sa+t%FDka+dph%2C+registra%E8iek+aj+zru%B9enia+kolkov&serp=1>
  článok

  článok

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. januára 2014. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 6.8.2013, [s. 1-2], [5,72 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/novela-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-ucinna-od-1-januara-2014-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-5aXd954svtV/?query=novela+z%E1kona+o+pou%BE%EDvan%ED+elektronickej+registra%E8nej&serp=1>
  článok

  článok