Výsledky vyhľadávania

 1. BABIN, Igor Ivanovich - VAKARYUK, Lyudmila Vasylivna. Features of Legal Regulation of Tax Incentives for Small Business in Post-socialist Countries. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 21-40.
  článok

  článok


 2. ČERVENÁ, Karolína - CAKOCI, Karin. Daňová politika a jej vplyv na kreovanie podnikateľského prostredia (teoretické východiská). In Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 106-120.
  článok

  článok


 3. KRCHNIVÁ, Kateřina - NERUDOVÁ, Danuše. The CCCTB Allocation Formula Game: The Performance of Economic Sectors. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 427–448.
  článok

  článok


 4. VONDRÁČEK, Ondřej - EIBL, Milan. Poučení z Taxleaks: analýza příčin globálních daňových skandálů. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 1, s. 3-22 online.
  článok

  článok


 5. DOBROVIČ, Ján - KORAUŠ, Antonín - DANČIŠINOVÁ, Lucia. Sustainable economic development of Slovakia: factors determining optimal tax collection. In Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2016) : proceedings of abstract : international scientific conference, june, 22-26, 2016, Dubrovnik, [Croatia]. - Považská Bystrica : BCSS, 2016. ISBN 978-80-8154-167-4, p. 27.
  článok

  článok


 6. POLIAK, Ladislav. Stabilizačná politika – exkluzívna úloha štátu? In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 84-94 online.
  článok

  článok


 7. SUCHÁŇ, Jozef. Dépéháčka v akcii! : najvýznamnejšie zmeny od 1.1.2016! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 16-17.
  článok

  článok


 8. BURÁK, Emil. Daňovo pragmaticky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 5, s. 32-39.
  článok

  článok


 9. ZIMČÍK, Petr. Economic growth and budget constraints : EU countries panel data analysis. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 2, s. 87-101.
  článok

  článok


 10. BURÁK, Emil. Daňovo pragmaticky - medzinárodné zdaňovanie : (aktuálne zdaňovanie EÚ, TNK - nadnárodné spoločnosti, transferové oceňovanie). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 10, s. 20-29.
  článok

  článok