Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁLIK, Ivan. Automatické vyrovnávacie mechanizmy v dôchodkových systémoch : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Ján Šebo. Banská Bystrica, 2019. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí : pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Recenzenti (Reviewers): Jana Štofková, Erika Ľapinová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 157 s. ISBN 978-80-225-4669-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. OECD Pensions Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 253 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2018_pens_outlook-2018-en> ISBN 978-92-64-30540-3. ISSN 2313-7630. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Financial Incentives and Retirement Savings. Paris : OECD, 2018. 294 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-incentives-and-retirement-savings_9789264306929-en> ISBN 978-92-64-30691-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Reviews of Pension Systems: Latvia. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-latvia_9789264289390-en> ISBN 978-92-64-28937-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Pensions at a Glance 2017 : OECD and G20 Indicators. Paris : OECD, 2017. 163 s. OECD Pensions at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-28749-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2016. 267 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. OECD pensions outlook 2016. Paris : OECD, 2016. 181 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016_pens_outlook-2016-en> ISBN 978-92-64-26519-6. ISSN 2313-7630. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OECD reviews of pension systems: Mexico. Paris : OECD, 2016. 164 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-reviews-of-pension-systems-mexico_9789264245938-en> ISBN 978-92-64-24592-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Pensions at a glance 2015 : OECD and G20 indicators. Paris : OECD, 2015. 374 s. OECD pensions at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en> ISBN 978-92-64-24063-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]