Výsledky vyhľadávania

 1. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, NEWTON College, March 2019, (Prague, Czech Republic). Reviewers: Ľudomír Šlahor, Jiří Koleňák, Oldřich Hájek. 1st Edition. Praha : NEWTON Academy, 2019. online 172 s. ISBN 978-80-907435-7-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. HEINTZ, James. The Economy's Other Half : How Taking Gender Seriously Transforms Macroeconomics. 1st Edition. Coventry : Agenda Publishing, 2019. 100 s. The Gendered Economy. ISBN 978-1-78821-063-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy. Paris : OECD, 2019. 186 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/rethinking-innovation-for-a-sustainable-ocean-economy_9789264311053-en> ISBN 978-92-64-31104-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Ján Luchava. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 140 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4621-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Latin American Economic Outlook 2018 : Rethinking Institutions for Development. Paris : OECD ; Santiago : ECLAC ; Caracas : CAF, 2018. 252 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2018_leo-2018-en> ISBN 978-92-64-28880-5. ISSN 2072-5159. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Metting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. Paris : OECD, 2018. 195 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy_9789264292345-en> ISBN 978-92-64-29233-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Economic Outlook 103 : May 2018. Volume 2018/1. No.103. Paris : OECD, 2018. 313 s. OECD Economic Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-2018-issue-1_eco_outlook-v2018-1-en> ISBN 978-92-64-30006-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Economic Policy Reforms 2018 : Going for Growth: Interim Report. Paris : OECD, 2018. 109 s. Economic Policy Reforms. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2018_growth-2018-en> ISBN 978-92-64-29195-9. ISSN 1813-2715. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ACOCELLA, Nicola. Rediscovering Economic Policy as a Discipline. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 404 s. Federico Caffè Lectures. ISBN 978-1-108-45491-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]