Výsledky vyhľadávania

 1. Human security and security sector reform in Eastern Europe : study [elektronický zdroj]. 1st ed. Kiev : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. online [62 s.]. ISBN 978-617-7157-45-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Robert Schronk, Ján Reken. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [107 s.]. ISBN 978-80-225-4313-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Global trends to 2030: can the EU meet the challenges ahead? [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. online [79 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2796/25769> ISBN 978-92-79-38394-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Nemec, Mária Uramová. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015. CD-ROM [300 s.]. ISBN 978-80-557-1054-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015 [elektronický zdroj]. Editor: Jozef Wallner. - Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. CD-ROM [xiv, 968 s.]. ISBN 978-80-225-4200-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  EDAMBA 2015

  elektronická kniha

 6. Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars. International conference of young scholars. Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars : proceedings of XII. international conference of young scholars, Prague June 2009 : research plan [elektronický zdroj]. Vol. I, II. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1578-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Ústava pre Európu [elektronický zdroj]. Bratislava : Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike : Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku : Úrad vlády Slovenskej republiky, [2006]. CD-ROM. ISBN 92-79-00063-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 5, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Slovenská misia : profesionálna armáda [elektronický zdroj]. Bratislava : Odbor bezpečnostnej a obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 2006. DVD. ISBN 80-88842-98-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Current issues of the international politics through the eyes of young European. International conference of young scholars. Current issues of the international politics through the eyes of young European : collection of papers from the International conference of young scholars 2005 : Praha 2005 [elektronický zdroj]. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2005. CD-ROM. ISBN 80-245-1009-X.
  elektronická kniha

  elektronická kniha