Výsledky vyhľadávania

 1. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://mv.iir.cz/issue/archive
  časopis

  časopis

 2. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. - Spracovaný v EKO-INDEX, Reggistrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 4x ročne. ISSN 1337-5482. Dostupné na : www.sfpa.sk
  časopis

  časopis

 3. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 3x ročne s jedným dvojčíslom. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/cepsr> ISSN 1212-7817.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013-2015. Názov z hlavnej stránky. 12x ročne. Dostupné na : <http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika>
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Mezinárodní politika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 12x ročne. ISSN 0543-7962. Dostupné na : http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika
  časopis

  časopis

 6. Zahraničná politika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumné centrum SFPA. 6x ročne. ISSN 1336-7218. Dostupné na : http://www.zahranicnapolitika.sk
  časopis

  časopis

 7. Foreign policy. Washington : Carnegie Endowment for International Peace. 4x ročne. ISSN 0015-7228
  časopis

  časopis

 8. Medzinárodné otázky : časopis pre medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. 4x ročne. ISSN 1210-1583
  časopis

  časopis

 9. Československá zahraniční politika : data. Praha : Federální ministerstvo zahraničních věcí. Mesačník
  časopis

  časopis