Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0004477 xpca^"
 1. BALEHA, Andrianna. Roľ Evropejskoho sojuza v oficiaľnoj pomošči razvitiju stranam postsovetskoho prostranstva. In Vestnik Omskogo universiteta. - Omsk : Dostoevsky Omsk State University, 2021. ISSN 2312-1300, 2021, tom. 8, no. 4, s. 215-225 online.
  článok

  článok

 2. ZRAK, Andrej. The Position of Energy Security in the Foreign Policy of the Slovak Republic. In ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. International Scientific Conference. ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Proceedings of Second International Scientific Conference, November 8, 2018, Graz University of Technology, (Graz, Austria). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-13-4, pp. 1399-1403.
  článok

  článok

 3. KUCHARČÍK, Rudolf. Political map of France at the turn of the first decade of 21st century in comparative perspective. Reviewers: Alexandru Burian, Samuel Čelovský, Stanislav Mráz. 1st ed. Kishinev : Centrul Editorial Poligrafic al USM (CEP USM), 2016. 88 s. [3,97 AH]. ISBN 978-9975-71-862-2.
 4. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BEBIAKOVÁ, Dáša. Zhodnotenie energetickej spolupráce EÚ s Ukrajinou na základe odhalených komparatívnych výhod. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 45-49.
  článok

  článok

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana. Determinanty podnikateľského prostredia Srbskej republiky v kontexte možného zlepšenia slovensko-srbských zahraničnoobchodných vzťahov. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 108-116.
  článok

  článok

 6. DRIENIKOVÁ, Kristína. Hospodárska spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 37-44.
  článok

  článok

 7. PLESCHOVÁ, Gabriela. China's engagement in Central and Eastern Europe: regional diplomacy in pursuit ofm China's interests. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2015. ISSN 1337-5482, 2015, vol. 24, no. 3, s. 15-26.
  článok

  článok

 8. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Zahraničnoobchodná politika EÚ v meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 144-145. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ v meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia / Kristína Drieniková, Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Peter Knapik, Vladimír Bačišin. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3622-6.
  článok

  článok

 9. NEMEC, Marián. External Rebalancing in Euro Area. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-12]. VEGA 1/0613/12. 1/0613/12, VEGA, Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období.
  článok

  článok

 10. MAJTÁN, Štefan - NEMEČKOVÁ, Soňa. Globalizácia - očakávania a realita. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 355-360. VEGA 1/0100/13. 1/0100/13, VEGA, Skúmanie dopadov aktuálnych javov svetovej ekonomiky na marketingové aktivity firiem.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.