Výsledky vyhľadávania

 1. BEBIAKOVÁ, Dáša. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ukrajinou ovplyvnené súčasnými zmenami obchodnej politiky EÚ voči Ukrajine : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 219 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera. Vývojové trendy v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a podnikaní a ich národné a regionálne implikácie : otázky teórie a praxe. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2014. 222 s. 035TUKE-4/2012. ISBN 978-80-553-1903-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 4. RUŽEKOVÁ, Viera. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami III (Južná Kórea, Kanada, Ukrajina a Rusko) : habilitačná práca. Oponenti Ludmila Štěrbová, Ľuboš Pavelka. 1. vyd. Bratislava, 2014 : Vydavateľstvo EKONÓM. CD-ROM [168 s.].
  kniha

  kniha

 5. Política económica de España. Luis Gámir (dir.). Novena ed. Madrid : Alianza editorial, 2013. 284 s. ISBN 978-84-206-7628-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DOROCHOV, Denis. Vstup Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2012. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Assessing prospective trade policy : methods applied to EU-ACP economic partnership agreements. Abingdon : Routledge, 2011. xvi, 239 s. Routledge studies in development economics. ISBN 978-0-415-55403-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. The trade impact of European union preferential policies : an analysis through gravity models. Editors Luca de Benedictis, Luca Salvatici. Berlin : Springer, 2011. xxi, 229 s. Business/Economics. ISBN 978-3-642-16563-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KOSÍR, Igor. Medzinárodná ekonomická integrácia: od autarkie ku globálnej ekonomickej integrácii. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. 242 s. ISBN 978-80-8083-942-0.
 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Operácie v zahraničnom obchode. dotlač. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 279 s. [17,644 AH]. ISBN 978-80-225-2998-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 7, prezenčne 2]