Výsledky vyhľadávania

 1. BELANOVÁ, Katarína. Public Sources in Finance of Innovative Small and Medium-sized Enterprises in the SR. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, s. 124-142.
  článok

  článok

 2. BARLAŠOVÁ, Terézia. Summary of Investment aid Provided in Slovakia. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 177-181 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. BELANOVÁ, Katarína. Financing of Small and Medium - Sized Enterprises from Public Sources. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 12th International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4344-5. ISSN 2336-162X (on-line), pp. 15-20 online.
  článok

  článok

 4. DOBEŠ, Kamil et al. The Perception of governmental support in the context of competitiveness of SMEs in the Czech republic. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Sep 2017, no. 3, pp. 34–50 online. RO FaME/2016: Podnikateľské prostredie MSP: determinanty kvality a podnikateľské riziká.
  článok

  článok

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - RUČINSKÝ, Rastislav. Foreign direct investments and forms of investment aid. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 29-35 online. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 6. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 7. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Malé a stredné podnikanie : zmeny obsahu ekonomických nástrojov. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 323 s. [14,76 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-21-8. [Počet ex. : 16, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 8. BARTOŠ, Adam. Vznik a vývoj družstevníctva na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0709/2015.
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. Čierna Hora - krok k destabilizácii Balkánu. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2015. ISSN 0862-5999, 2015, roč. 28, č. 39-40, s. 4.
  článok

  článok

 10. LIPKOVÁ, Ľudmila. Osobitosti finančnej krízy v Írsku. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 341-346 CD-ROM. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok