Výsledky vyhľadávania

 1. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. World Energy Outlook 2018. Paris : OECD : IEA, 2018. 643 s. ISBN 978-92-64-06452-2. ISSN 1026-1141. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. The Hungarian Labour Market 2017. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 288 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Getting Skills Right: Australia. Paris : OECD, 2018. 130 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-australia_9789264303539-en> ISBN 978-92-64-30350-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. World Economic Outlook : Challenges to Steady Growth. October 2018. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2018. 194 s. World Economic and Financial Surveys. ISBN 978-1-48437-679-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MALÁ, Denisa - BENČIKOVÁ, Dana. Selected issues of contemporary logistics. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 141 s. ISBN 978-80-557-1241-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. International VAT/GST guidelines. Paris : OECD, 2017. 112 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/international-vat-gst-guidelines_9789264271401-en> ISBN 978-92-64-27204-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Financial incentives for steering education and training. Paris : OECD, 2017. 126 s. Getting skills right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/financial-incentives-for-steering-education-and-training-acquisition_9789264272415-en> ISBN 978-92-64-27240-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha