Výsledky vyhľadávania

 1. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Entrepreneurship and Consulting. In Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach. - [Rijeka] : InTech, 2018. ISBN 978-953-51-3761-0, pp. 159-181 online [1,4 AH]. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 2. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Ethics in Management Consulting. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 658-662. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 3. BEITHE, Michael - MARKOVIČ, Peter. Methoden und Methodik der Forschung in den Wirtschaftswissenschaften : Tipps für das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten. Gutachter: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 204 s. [11,53 AH]. KEGA/025EU-4/2017. ISBN 978-80-89553-49-5.

 4. BOHÁČ, Radomír. Návrhy na zlepšenie fungovania slovenskej ekonomickej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 32-40 online.
  článok

  článok


 5. HANULÁKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, Ina. Marketing as a part of strategic management of consulting companies. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 266-277.
  článok

  článok


 6. LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketingové stratégie orientované na segment seniorov. In Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4180-0, s. 40-48 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Spoločensky zodpovedné podnikanie a ochrana životného prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariérne poradenstvo a rozvoj zamestnancov v organizácii. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 573-578 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. PARÁKOVÁ, Romana. Poradenstvo v marketingu – prístupy a perspektívy : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2015. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. The Role and importance of counselling services in the labor market. In Personnel marketing and personnel management : select issues : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3906-7, s. 68-79. VEGA 1/0053/2012.
  článok

  článok