Výsledky vyhľadávania

 1. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Entrepreneurship and Consulting. In Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach [elektronický zdroj]. - [Rijeka] : InTech, 2018. ISBN 978-953-51-3761-0, pp. 159-181 online [1,4 AH]. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 2. BOHÁČ, Radomír. Návrhy na zlepšenie fungovania slovenskej ekonomickej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 32-40 online.
  článok

  článok


 3. HANULÁKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, Ina. Marketing as a part of strategic management of consulting companies. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 266-277.
  článok

  článok


 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketingové stratégie orientované na segment seniorov. In Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4180-0, s. 40-48 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Spoločensky zodpovedné podnikanie a ochrana životného prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 6. PARÁKOVÁ, Romana. Poradenstvo v marketingu – prístupy a perspektívy : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2015. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariérne poradenstvo a rozvoj zamestnancov v organizácii. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 573-578 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. PARÁKOVÁ, Romana. Market of consulting services. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 141-146 [CD-ROM]. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok


 9. HUSÁKOVÁ, Mária. Sociálna práca. Recenzenti: Ivan Laluha, Stanislav Konečný. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 177 s. [9,98 AH]. VEGA 1/0086/12, VEGA 1/0216/14. ISBN 978-80-225-3851-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. The Role and importance of counselling services in the labor market. In Personnel marketing and personnel management : select issues : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3906-7, s. 68-79. VEGA 1/0053/2012.
  článok

  článok