Výsledky vyhľadávania

 1. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Entrepreneurship and Consulting. In Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach [elektronický zdroj]. - [Rijeka] : InTech, 2018. ISBN 978-953-51-3761-0, pp. 159-181 online [1,4 AH]. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok


 2. BEITHE, Michael - MARKOVIČ, Peter. Methoden und Methodik der Forschung in den Wirtschaftswissenschaften : Tipps für das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten. Gutachter: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 204 s. [11,53 AH]. KEGA/025EU-4/2017. ISBN 978-80-89553-49-5.

 3. BOHÁČ, Radomír. Návrhy na zlepšenie fungovania slovenskej ekonomickej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 32-40 online.
  článok

  článok


 4. HANULÁKOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, Ina. Marketing as a part of strategic management of consulting companies. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 266-277.
  článok

  článok


 5. LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketingové stratégie orientované na segment seniorov. In Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4180-0, s. 40-48 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Spoločensky zodpovedné podnikanie a ochrana životného prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariérne poradenstvo a rozvoj zamestnancov v organizácii. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 573-578 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. PARÁKOVÁ, Romana. Poradenstvo v marketingu – prístupy a perspektívy : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2015. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. MATULČÍKOVÁ, Marta. The Role and importance of counselling services in the labor market. In Personnel marketing and personnel management : select issues : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3906-7, s. 68-79. VEGA 1/0053/2012.
  článok

  článok


 10. HANULÁKOVÁ, Eva - PARÁKOVÁ, Romana. Využitie poradenstva pri riešení environmentálnych výziev podnikateľskej činnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 186-196. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok