Výsledky vyhľadávania

 1. ONDROVÁ, Júlia - ÚRADNÍK, Michal. Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike. Recenzenti: Soňa Kubincová, Kamil Baraník, Miloš Maďar. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 227 s. ISBN 978-80-557-1849-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Global Market Research 2020 : An ESOMAR Industry Report : in Cooperation with BDO Accountants & Advisors. Amsterdam : ESOMAR, 2020. 193 s. ISBN 978-90-9033706-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MOSER, Philippe. Linguistic Landscape als Spiegelbild von Sprachpolitik und Sprachdemografie? : Untersuchungen zu Freiburg, Murten, Biel, Aosta, Luxemburg und Aarau. Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2020. 366 s. Tübinger Beiträge zur Linguistik TBL. ISBN 978-3-8233-8363-5. ISSN 0564-7959. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. The EU in the World 2020. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 149 s. Eurostat Statistical Books. ISBN 978-92-76-15704-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. STRNÁDOVÁ, Petra. Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná analýza : porovnanie situácie na Slovensku a v anglosaských krajinách. Recenzenti: Ján Chorvát, Vladimír Patráš, Juraj Vaňko. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1694-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. DE HAAS, Hein - CASTLES, Stephen - MILLER, Mark J. The Age of Migration : International Population Movements in the Modern World. 6th Edition. London : Red Globe Press/Macmillan International Higher Education, 2020. 443 s. ISBN 978-1-352-00712-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BARTKOVÁ, Lucia. Dvojitá kvalita tovarov dennej potreby v EÚ a jej vplyv na spotrebné správanie. Recenzenti: Ľudmila Nagyová, Janka Táborecká, Renata Nováková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 179 s. Studia oeconomica, 72. VEGA 1/0757/18. ISBN 978-80-557-1812-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. European Drug Report 2020 : Trends and Developments : 25 Years of Monitoring 1995-2020. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 83 s. ISBN 978-92-9497-545-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]