Výsledky vyhľadávania

  1. Zákony I/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti účtovníctva : zákon o účtovníctve : postupy účtovania v PÚ a JÚ : postupy v účtovnej závierke : účtovná osnova : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2018. 368 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  2. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka k 1.1.2018. 17. doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : CENIGA, 2018. 654 s. ISBN 978-80-969946-9-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Zákony I/2017 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti účtovníctva : zákon o účtovníctve : postupy účtovania v PÚ a JÚ : postupy v účtovnej závierke : účtovná osnova : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2017. 336 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka: k 1.1.2016. 16. dopln. a aktualiz. vyd. Bratislava : CENIGA, 2016. 701 s. ISBN 978-80-969946-7-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. GESSECK, Richard H. - GRAMLING, Lawrence. U.S. master GAAP guide 2016. Chicago : Wolters Kluwer, 2016. S.1001-9104. ISBN 978-0-8080-4221-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2015 : úplné znenie : postupov účtovania pre podnikateľov : účtovnej závierky pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve : výkazov vybraných z účtovnej závierky : zákona o účtovníctve : [úplné znenie opatrení MF SR platné od 1. 1. 2015]. Bratislava : SÚVAHA, 2015. 342 s. ISBN 978-80-89265-28-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka : k 1. 1. 2015. 15. dopl. a aktual. vyd. Bratislava : CENIGA, 2015. 700 s. ISBN 978-80-969946-6-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. BALÁŽ, Ondrej. Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov : (zákon o účtovníctve, postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, opatrenia k účtovným závierkam) : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 559 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-286-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka k 1.1.2014. 14. dopl. a aktual. Bratislava : CENIGA, 2014. 703 s. ISBN 978-80-969946-5-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2014 : úplné znenie postupov účtovania: pre podnikateľov účtovnej závierky: pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve výkazov vybraných údajov z účtovnej závierky zákona o účtovníctve : [úplné znenie opatrení MF SR platné od 1.1.2014]. Bratislava : SÚVAHA, 2014. 330 s. ISBN 978-80-89265-27-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]