Výsledky vyhľadávania

 1. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <http://roaae.org/> ISSN 1336-9261.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Agricultural Economics. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Prague : Czech academy of agricultural sciences. 12x ročne. ISSN 0139-570X. Dostupné na : http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=intro
  časopis

  časopis

 3. Kvalita potravin. Šumperk : Qualifood. 3x ročne. ISSN 1213-6859
  časopis

  časopis

 4. Journal of International Food and Agribusiness Marketing. New York : International Business Press. štvrťročník. ISSN 0897-4438
  časopis

  časopis