Výsledky vyhľadávania

 1. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. 280 s. ISBN 978-80-8186-025-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. 272 s. ISBN 978-80-8186-019-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 320 s. ISBN 978-80-8186-013-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. OATS, Lynne - MILLER, Angharad - MULLIGAN, Emer. Principles of International Taxation. 6th Edition. Haywards Heath : Bloomsbury Professional, 2017. 847 s. ISBN 978-1-5265-0169-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 6. STRAPÁČ, Peter. Orgány obchodných spoločností a družstva. Bratislava : EUROUNION, 2013. 600 s. ISBN 978-80-89374-23-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. 7.France

  France : (reflecting the legal and regulatory framework as at February 2011). Combined: phase 1 + phase 2. June 2011. Paris : OECD, 2011. 97 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-11469-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Barbados : (reflecting the legal and regulatory framework as at October 2010). Phase 1. January 2011. Paris : OECD, 2011. 76 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-09530-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KUBICOVÁ, Jana. Medzinárodné zdanenie : systémy zdanenia príjmu, medzinárodné vyhýbanie sa dani z príjmu a protiopatrenia vlád. Bratislava ; Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 208 s. [11,468 AH]. VEGA 1/0792/10. ISBN 978-80-225-3150-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. JANOUŠKOVÁ, Jana. Odložená daň z příjmů : dle českých i mezinárodních účetních standardů. Praha : GRADA Publishing, 2007. 86 s. ISBN 978-80-247-1852-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]